apjukuma · sajukuma · piezīmes


Zeltmatīte/sirmgalvīte

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Pamanīju, ka starp saules izbalinātājām šķipsnām ir daži labi sirmi pavedieni, un tas mani satrauca vairāk nekā gribētos sev atzīt.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry