apjukuma · sajukuma · piezīmes

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Parasti vietējie, redzot manu vārdu vai izdzirdot akcentu, pārslēdzas uz angļu valodu, kas protams ir ļoti ērti, bet nu pavisam neveicina valodas praksi. Bet šodien, runājot ar banku pa telefonu, es pati kādā brīdī pārslēdzos uz EN, jo bija pārāk sarežģīti lietu izklāstīt iekš NL. Mani uzklausīja, bet pēc tam pajautāja, vai varam turpināt NL.
Man ir nenormāls komplekss par manu izrunu, bet vienīgais veids, kā to uzlabot ir prakse, un tad nu lūk, šodien bija labs treniņš.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry