apjukuma · sajukuma · piezīmes

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Biļetes uz Latviju kabatā.
Pēc pusotra gada prombūtnes šis brauciens ir tik ļoti gaidīts, man pat pirksti trīcēja, pogas spaidot.
Augusts būs salds.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry