apjukuma · sajukuma · piezīmes

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Skatos uz sniega bildēm no Latvijas un ilgojos pēc ziemas.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On 11. Janvāris 2021, 18:51, [info]zvirbuleens commented:
Brauc tik šurp! Varēsi sēdēt karantīnā un skatīties uz ziemu pa logu ;)
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry