.:kaķa ņaudamlapa:.

anima_de_nera ind. emotional side


February 15th, 2017

(no subject) @ 12:26 am

Tags:

Pāris dienas atpakaļ sapņoju, ka kaimiņienes Petriks aizmucis un es viņu atradu Deglava un Pērnavas ielas stūra skvēriņā. Sapnī atmiņā uzausa, ka mamma ir kā to būtu saukusi par mauku parku. Karoče es Petriku baroju ar žāvētu vistiņu, kuru mēs grauzām abi divi katrs no savas puses. Un vēl es viņam devu padzerties ūdeni ar piparmētru lapām, kuru viņš visu izdzēra. Tad es satiku kaimiņieni, bet viņa teica, ka Petriks esot mājās un viss ir kārtībā. Un vispār viņa tā kā dzīvoja pie tā skvēra Deglava ielā tajā koka mājā. Un man liekas, ka mēs arī, bet tā kā to māju vairāk pieskatījām, kamēr īstie saimnieki prom. Un tā māja bija krietni remontēts kultūras piemineklis ar neaiztiekamām gleznām, grāmatām kā pie Indras un veciem, pāraugušiem kaktusiem un citiem augiem. 
 

February 2nd, 2017

(no subject) @ 10:51 am

Current Mood: waiting
Current Music: Молитвы
Tags:

Sapnī šorīt biju teātrī, balkonā, kurš bija kustīgs un kuram no apakšas specefektiem tika liets ūdens uz skatītājiem. vīriņš pēc tam atnāca arī un viņam bija bail no tā augstuma.
un vēl kāds ilgi neredzēts cilvēks mani sasveicinoties apskāva un iedeva nokosties kanēļbulciņu :)

(To dream that you are in a theater signifies your social life. Consider how the performance parallels to situations in your waking life. Observe how the characters relate to you and how they may represent an aspect of yourself. You may be taking on a new role. Alternatively, the dream is a metaphor that you are being too theatrical or too melodramatic. Are you being a dream queen?
To see or dream that you are on a balcony refers to your desire to be seen and noticed. You are searching for prestige and higher status. It may also mean that you are on your way up the social ladder. If the balcony is clean, then it indicates that you are looked up to by others. �Alternatively, the balcony could signify your ambivalence regarding a situation.�You are feeling torn or undecided.
To see water in your dream symbolizes your subconscious and your emotional state of mind. Water is the living essence of the psyche and the flow of life energy. It is also symbolic of spirituality, knowledge, healing and refreshment. To see a waterfall in your dream is symbolic of letting go. You are releasing all those pent up emotions and negative feelings. Alternatively, the dream represents your goals and desires. In particular, if the waterfall is clear, then it represents revitalization, regeneration and renewal.
To dream that you are frightened signifies temporary and fleeting worries. To dream that you are afraid of heights denotes that you are striving for goals that seem beyond your reach.

To dream that someone is hugging you suggests that you need to let down your guard and allow your true feelings to show. It also means that you need to allow yourself to heal emotionally. To see or eat a cinnamon bun in your dream represents the Self, wholeness, and completion. Alternatively, it symbolizes the sweeter things in life.)
 

.:kaķa ņaudamlapa:.

anima_de_nera ind. emotional side