friends [entries|archive|friends|userinfo]
andrefosho

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 22nd, 2023|09:54 am]

pajautaa

[lavendera]
Vai dūnu guļammaisu drīkst ilgi glabāt sapresētu?
link3 comments|post comment

Velo iecelšana vilcienā [Sep. 19th, 2023|01:02 pm]
pajautaa
[putukreejums]
Jautājums cibas sievieškārtas pārstāvēm - vai jums ir izdevies pašrocīgi iecelt velo vilcienā un ja jā, tad ar kādu paņēmienu?

Gribu doties pabraukāties ar velo pa Līgatni, bet nenormāli stāvās vilciena trepes mani biedē, it īpaši Līgatnē, kad durvis atveras/aizveras tikai uz īsu brīdi.
link8 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]