Realitāte · Domas · Sapņi · Iedomas


Atcerēties ikdienā!

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Ticēt. Cerēt.Mīlēt. Mācīties paļāvībā veidot dzīvi un smaidīt, izbaudīt momentus. Būt iekš miera sajūtas.
Mūzika:
keane
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry