Realitāte · Domas · Sapņi · Iedomas


Dīvainības notiek šodienā.

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
cik šī diena bija priecīga no rīta, tik viņa tagad ir bēdīga. Un kas...? 
hmm... emocijas par to kas notiek apkārt un kas notiek manī pašā iekšā!
melot? bet kam no tā labāk ka pateiksi melus?


* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry