Realitāte · Domas · Sapņi · Iedomas


Turās visi un es arī turēšos kopā ar jums!

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Iemācīties katrā dienā noķert kādu saules staru, lai arī cik tas grūti nebūtu, bet mēs varam to mācīties un censties!
 Nepietiek tikai ar zināšanu, bet vajag arī atcerēties! Turās visi un es arī turēšos kopā ar jums! 
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry