Realitāte · Domas · Sapņi · Iedomas


var just...

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Var just, ka esmu nervozāka un nedaudz nelaimīgāka un skumjāka, jo esmu atkal sākusi ēst saldumus nekonktrolēti šodienā! Basta Alise!
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry