Realitāte · Domas · Sapņi · Iedomas


tā lai smuki atceros.

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila 
vēstules romiešiem (Rom 5, 1-5)
Brāļi, attaisnotiem ticībā, mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Caur Viņu mums ticībā ir pieejama žēlastība, kurā mēs stāvam un lepojamies ar Dieva godības cerību. 
Bet ne tikai tas – mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada pacietību, bet pacietība – pārbaudītu tikumu, un pārbaudīts tikums – cerību. Bet cerība nepieviļ, jo Dieva mīlestība ir ielieta mūsu sirdī ar Svēto Garu, kas mums ir dots. 
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry