Pastaiga


Reply To:

(no subject) @ 04:10 pm

[info]aleja:

Lolita jautā: Sakiet lūdzu, kāds ir cēlonis pedikulozei, jo draudzene teica, ka utis ir gan galvā, gan kaunumā???

Elvita Rudzāte atbild: Utis simbolizē raizes. Tās ir raizes, kuras sieviete slēpj, jo no tām kaunas. Tā kā utis ir arī kaunumā, tas liecina, ka raizes ir saistītas ar attiecībām, ar dzimumdzīvi, ar mātišķumu u.tml.
 

Your Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

Pastaiga