Pastaiga


Reply To:

(no subject) @ 05:01 pm

[info]aleja:

Pavasaris kā nāve. Pulksteņa griešana un vasaras laika gaisma vienmēr atnes apokalipses sajūtu: saule spīd ļaunuvēstoši, vējš, par pāris grādiem maigāks nekā vakar, izpūš vēderā rūpīgi slēptu izmisuma aizu, kokiem pumpuri vēl nav piebrieduši, bet tu jau nojaut, kas būs tālāk. Neizbēgami.
 

Your Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

Pastaiga