Pastaiga


Reply To:

(no subject) @ 10:40 am

[info]aleja:

Naktī kādā mazā nomales veikaliņā pirku austeres. Ja nemaldos, viena austere maksāja 27 centus, un man bija grūti novērtēt, vai tas ir dārgi vai lēti. Pirku sev vienai pašai, tāda bija mana situācija, un raizējos, vai mācēšu atvērt.
 

Your Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

Pastaiga