Aizliegts Viljams [entries|archive|friends|userinfo]
Aizliegts Viljams

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Ielogoties | Pukstēt | Skatīt komentus | Tagot | Svaigie puksti ]

[28. Jan 2015|20:41]
Runājot par aseksuālismu
We should tell people who are in sexless relationships and who aren’t doing what their partner wants, “You bought the dairy, so milk the fucking cow. If you don’t milk it, it’s going to find somebody else to milk it.”
Linkir doma

[28. Jan 2015|19:10]
[Tags|]

Я буду ехать и думать, как можно доказать Сане, что это ненадолго. Ведь все против правил – в этой войне не две, а целых три стороны, или даже четыре. И мир в ней нужен только одной – местным жителям. Что, Саня, твоя антипатия к украинским правителям мне совершенно понятна, и что симпатии к правителям российским ты тоже вряд ли испытываешь. Что отношение твое к Донецким властям, скорее, из области психиатрии – очень похоже на Стокгольмский синдром. Что ни украинские правители, ни российские, уже не в состоянии отойти от своих амбиций и остановиться. А надо именно остановиться, надо перестать нести всю эту ерунду с экранов телевизоров. Просто замолчать, потому что, что бы ни было теперь сказано, все будет ложью. Остановиться, встать и замолчать. Дать матерям с той и другой стороны сказать своим детям: «Куда? На войну? Не пущу!» Я понимаю, что так не бывает. Но ведь и так, как оно сейчас есть – тоже не бывает? Поэтому, Саня, это ненадолго. Всё наладится. Как? Не знаю.

Параллельные миры ("Донецкие мозаики")

Параллельные миры ("Донецкие мозаики"), продолжение
Link1 raksta|ir doma

[23. Jan 2015|20:15]
Es esmu milzu sajūsmā par savu frendlisti. No lielajiem Cibas kašķiem te ielido tikai pāris atbalsu.
Link11 raksta|ir doma

[17. Jan 2015|20:57]
Vējš tāds, ka mazi sunīši sāk lidot. Nupat no tēvē kastes uzzināju, ka tas nav tikai tēlains izteikums.
Link3 raksta|ir doma

[17. Jan 2015|19:44]
Es jau zinu, ka Internets ir tāda štuka, kur nekas nav mūžīgs (daži gan apgalvo pavisam pretējo) un nav jēgas te kaut kam pieķerties, bet ir viena Cibiņa, kuras aiziešanu es patiesi pārdzīvoju.
Link1 raksta|ir doma

[17. Jan 2015|19:43]
vīriešu spēja visu sadirst ir īpašs šī dzimuma talants
Ho, ho!!!
Link5 raksta|ir doma

Ziedonismi [16. Jan 2015|18:34]
Tu gaidi, ka es malā bēgšu?
Es arī gaismu nepārslēgšu!
Un it nekā vairs
neredzēšu —
vai līs vai
sniegi snigs.
Un tad tu vaino pati sevi:
ja kāds starp mani un starp tevi
būs aklajā šai
kilometrā,
tas sabraukts tiks.
Linkir doma

[14. Jan 2015|21:47]
Mans uzticamais īru draugs Džemisons...
Link12 raksta|ir doma

[13. Jan 2015|10:36]
Ceļš šodien ir pī, pī, vēlreiz pī, ibio!
Link1 raksta|ir doma

[12. Jan 2015|21:12]
Khe, Delfi rakstu par elektrības ražošanu ilustrējuši ar telefona drātīm :)
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]