MUUSU ELLE!!!! - Kur taadas maukaz rodas??? [entries|archive|friends|userinfo]
Dmitrijz

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kur taadas maukaz rodas??? [Feb. 26th, 2005|10:06 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[muzons |izpists]

meginiet man paskaidrot,ja speejiet... kur..!!!?

linksAbUcHOt SaTaNu