MUUSU ELLE!!!! [entries|archive|friends|userinfo]
Dmitrijz

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

woouw! [Feb. 26th, 2005|10:12 am]
[mood | depressed]
[muzons |pohuj]

skatoz, kaadam naw bijis ko dariit. tas ir labi,. redzu mani jau saakushi pieluugt. taz ir weel labaak!!! [info]s8nson, liekaz esi sapratiz mani!!!!! kriiti celjos un luudz mani!!! tu esi nieciiba, tu kopee mani!!!! tu esi aazis, saatana pimpja suukaataajz!!!!!
link4 nokjuva ellee|sAbUcHOt SaTaNu

:DD [Feb. 26th, 2005|10:10 am]
[muzons |naw]

bljegj gribiet zinaat,kadeelj es tik ljoti ieniistu [info]shutup  ? taadelj,ka es esmu [info]shutup  un es sewi newaru ciest!! esmu tizla un nesmuka un man sakaarojaas pateelot dzheku!!! pieminu sewi katra otrajaa postaa, lai kljuutu populaara Cibaa!! sawaadak man newiens nepieweersh uzmaniibu un neuzslawee par to,ka griezhu weenaz:((( ieweerojiet tachu reiz mani!!!! cik juus ilgi mani ignoreesiet?:((( l000000l!!!!! :DDDDDDDDDDDDDDDD
link1 nokjuva ellee|sAbUcHOt SaTaNu

apsweiciet!?? [Feb. 26th, 2005|10:08 am]
[mood | good]

Es ar Sawu Liigawu!!!!
link29 nokjuva ellee|sAbUcHOt SaTaNu

Kur taadas maukaz rodas??? [Feb. 26th, 2005|10:06 am]
[muzons |izpists]

meginiet man paskaidrot,ja speejiet... kur..!!!?

linksAbUcHOt SaTaNu

POKEMON SEX [Feb. 26th, 2005|10:04 am]
eeeeeeeee shutup - shitaa neesi tu????
linksAbUcHOt SaTaNu

psc [Feb. 26th, 2005|10:02 am]
[muzons |nu bljegj pohuj]

[info]bulletproof  - miiz biksees !! Tawi elki naak!!! :DDD nedaudz taa kaa peec gejiem,ne?:DD
link1 nokjuva ellee|sAbUcHOt SaTaNu

Tu esi burviiga, sirsninj [Feb. 26th, 2005|10:00 am]
[muzons |NAW BLEGJ!!!]

Shii ir [info]velvet_vamp  , tu kunja [info]shutup  vari meeginaat velreiz nosaukt vinju par pedinju, suka!!!

link5 nokjuva ellee|sAbUcHOt SaTaNu

tiesham gribi zinaat, shutup ??? [Feb. 26th, 2005|09:59 am]
[muzons |pisies]

http://journal.bad.lv/users/shutup/382219.html bljegj tu mirsi no taa, ka Saatanz tewi draaziiz dirsaa dzilji un saaapiigi!!! taa tu mirsi, wai arii no laazta, kuru es tew uzsuutishu. bljegj bet tu no taa neizwairiisies, krople!!! piewienoju bildi lai wisi redzetu,cik skaista ir shutup vinja esot otraa no labaaz!!!!
linksAbUcHOt SaTaNu

Skaidribai! [Feb. 26th, 2005|09:57 am]
[muzons |pis nah]

Ja kaadam wel kaut kas naw skaidrs-klausieties.
Muusu Sekta ir ljoti liela. wisi musu sektaz loceklji zina shii zhurnala passwordu!!! sheit raksta gandriz wisi musu sektaz loceklji ik pa laikam!!! sheit ir rakstijis Guntarz(winsh izweidoja sho zhurnalu un sarakstija taas jobnutaas intereses), Maksims, Sashka, un Santa!!!!
TAAPEC NEPIEPISIETIES MAN PAR TO WAI SHITO!!!! ne jau es te tos suudus waarU!!!!!

link1 nokjuva ellee|sAbUcHOt SaTaNu

NAHUJ!!! [Feb. 26th, 2005|09:56 am]
[mood | angry]
[muzons |NAW]

Pateikshu welreiz- aizejiet wisi (iznjemot manus drauguz) nahuj!! juus esiet pretiigi!! Dzheki- juus esiet konkreeti pimpji!!! palasiju dazhus komentaarus bildeem draugiem.lv pizdec apdirsties, wisaam shitaa dirsaz laiziit. pretiigi bljegj. pat taadi,kuriem ir wecenez, wienalga citai starp pupiem lien!!! pipeles juuz, kaut juus wisaz wecenes pamestu!!! kunjas.
linksAbUcHOt SaTaNu

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]