Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 26th, 2006|09:58 am

laukuroze
Es Pajautāšu.
(Viņiem gan darba ir pāri kaklam.. bet nu kaut intereses pēc... cik tas maksātu.. lai tev ir ar ko salīdzināt vismaz..)
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: