Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

english. Sep. 7th, 2007|10:34 pm
skrejuma
ļoti ļoti priecātos par tavu veco grāmatu, šito: (tātad, students book & advanced level)

pretī kekss? vai kaut kas cits - normāls, pēc tavas vēlmes. sarunāsim. tikai ne seši lati.
m??
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: