Vajag, vajag, vajag - July 17th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 17th, 2019

[Jul. 17th, 2019|01:52 pm]

vajag

[tiga]
Meklēju kārtīgu elektriķi, kurš ierīkotu dažas papildus elektrības kontaktligzdas un savienotu ventilatoru ar slēdzi (tur līdz šim bijis ventilators ar tādu kā striķīti, ko parauj, lai viņu ieslēgtu un izslēgtu) vannas istabā. Vadus un kontaktligzdas ir jāiegulda sienā. Dzīvoklis atrodas Rīgā. Nav tā, ka jau rīt vajag, bet vajag drīz :)

(Zinu, ka te jau ir bijuši šādi topiki, paskrollēju dažus rakstus atpakaļ, bet atradu tikai vienu ieteikumu. Ceru, ka ir vēl kāds!)
link5 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 17th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]