Vajag, vajag, vajag - April 12th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 12th, 2019

Vajag elektriķi [Apr. 12th, 2019|05:00 pm]

vajag

[dasos]
Sveiki labdien

Meklēju komunikablu elektriķi, kas par saprātīgām naudiņām vienā dienā atnāktu pie manis ciemos, paskatītos, kas jādara un pateiktu, vai to ir iespējams izdarīt + atnāktu citā dienā un par saprātīgām naudiņām actually to lietu izdarītu.
Saprātīgas naudiņas nav obligāti domāts maz - tas vienkārši nozīmē, ka negribu 3x pārmaksāt.

Priecāšos par atsauksmēm/ieteikumiem.
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 12th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]