Vajag, vajag, vajag - June 7th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 7th, 2017

[Jun. 7th, 2017|07:21 pm]

vajag

[zefiirs]
Varbūt kādam ir lieks +/- šāds skapis? (konkrētais jau paņemts, zvanīju)
būtībā vienkārši vajag vecu (ne antīku) skapi, nav baigi svarīgi kādu.
Atrašanās vieta Rīga, šonedēļ.


https://www.ss.lv/msg/lv/home-stuff/furniture-interior/cases/dnbme.html
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 7th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]