Vajag, vajag, vajag - December 25th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 25th, 2013

meklēju radiotehniku [Dec. 25th, 2013|07:23 pm]

vajag

[jackalope]
Sveiki! Meklēju Radiotehnikas tumbas. Faktiski der gan S-30, gan S-50, gan S-90. Skatos visus variantus. Par adekvātu cenu.
rakstiet tepat vai henriks.zegners iekš gmail.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 25th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]