Vajag, vajag, vajag - October 15th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 15th, 2013

Transports [Oct. 15th, 2013|03:36 pm]

vajag

[december]
Vajadzīgs busiņš iedzīves pārvešanai (tajā ietilpst gulta 200x140) no centra uz Purvciemu. Šodien. Varbūt kāds var izpalīdzēt? Samaksa pēc vienošanās. Nonesīsim/uznesīsim paši.
T.20407819
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 15th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]