Vajag, vajag, vajag - December 26th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 26th, 2011

kokteili [Dec. 26th, 2011|03:51 pm]

vajag

[thegoat]
Iesakiet kaadus vienkaarsus Melnaa Balzaama kokteilus, ko iebarot viteejiem iezemisiem. Guugle neko praatiigu aaraa nemet.
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

[Dec. 26th, 2011|06:42 pm]

vajag

[yourenemy]
ļoti vajadzētu kādu vecumā 30+, kurš/a ir gatavs doties līdzi uz Stokholmu ar trīs jaukiem meitiešiem 29. decembrī ar kruīzkuģi.
lieta tāda, ka mums ir svarīgi braukt tieši ceturtdienā, kad ir šāds jauks noteikums Tallinkam, t.i. ja tev nav 21, vajag pavadoni. (divām 20 gadi, vienai 18)
četrvietīgā kajīte, jāmaksā tikai ostas nodeva (9 ls, ja mēs esam četri, tad, iespējams, mazāk). turpceļā esam trīs dāmas, atpakaļ divas, viena brauc ģēlās, mēs izmantojam haļavu ;D
izbraukšana 29.12. plkst 17:00
atgriešanās 31.12. 11:00
laiki, protams, par kādu pusstundu var variēties.
aktuāli līdz rītdienai, šķiet.

komentāros, lūdzu.
UPD. pateicos, atrasts.
link16 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 26th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]