Vajag, vajag, vajag - October 2nd, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 2nd, 2011

šo grāmatu! [Oct. 2nd, 2011|01:37 pm]

vajag

[fraudster]
VOLDEMĀRS ŠUSTS: TELPAS UZTVERE UN KOMPOZĪCIJA
(ja nu kādam nevajadzīga mētājas, tad par zefīriem vai alu būtu gatava iemainīt)
Taču, ja vajadzīga, tad varbūt kāds varētu man uz izlasīšanas (~nedēļa) laiku aizdot?
link1 comment|piedāvāt variantu

kadam ir pelni? [Oct. 2nd, 2011|10:58 pm]

vajag

[polims]
Kadam ir pelni puskilo???
link8 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 2nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]