Vajag, vajag, vajag - September 21st, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 21st, 2011

Dell laptopu lādētāji. [Sep. 21st, 2011|05:10 pm]
vajag
[maxd]
Interesē iegādāties lādētājus priekš vecajiem DELL laptopiem. 20V un vismaz 3.5A.
Vajag 2 gab. Gatavs maksāt līdz 6Ls par vienību, bet ne vairāk.
Attiecīgajiem lādētājiem štekeris izskatās šāds:
http://www.kc-kwan.com/online/pics/o_pc_charger_dell_hm106_02.jpg
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 21st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]