Vajag, vajag, vajag - August 30th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 30th, 2011

darbiņš cilv. ar spāņu val.zin. - padodiet tālāk [Aug. 30th, 2011|01:39 pm]

vajag

[nova]
ja jums paziņu/draugu lokā ir jauns un apsviedīgs cilvēks (vēlams siev.dz.) ar labām spāņu un krievu val.zināšanām (vēlams, biznesa spāņu valoda, ar spēju saprast un iztulkot līgumus), tad ir viena laba vakance starptautiskā uzņēmumā

darbiņš tiešām nav slikts. darba laiks no 10 - 19.

(visas pretenzijas par dzimumu diskrimināciju - pie vadības)
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

[Aug. 30th, 2011|07:44 pm]

vajag

[cuprum]
sveiki!

ļoti vajadzētu Cēderes, Logina grāmatu "Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā"
ja nu kādam ir, padod, lūdzu, ziņu :)
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 30th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]