Vajag, vajag, vajag - April 3rd, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 3rd, 2011

Pluspunkti Tavai karmai! :) [Apr. 3rd, 2011|07:45 pm]

vajag

[fate]
..ja Tev pazīstama šī grāmata ĻOTI iespējams, ka varēsi man palīdzēt. Tātad man ir jautājums, kas ietver sevī arī LIELU LŪGUMU - vai kāds var padalīties ar saviem modelēšanas teorijas II pierakstiem? Īpaši, ja esi mācijies/mācijusies LU EVF ..būšu ūberlaimīga, ja tikšu pie lauksaimniecības attīstības matemātiskajiem modeļiem, proti, 9.nodaļas praktiskajiem darbiem (grāmatā 180-184.lpp) un 10. nodaļas uzdevumiem kas saucās kā ietvertās mācību vielas atkārtojums (195-196.lpp) Savukārt, ja esi modelēšanas guru un Tev patīk sastādīt modeļus savā brīvajā laikā, BET Tev nav grāmatas, tad 10. nodaļas uzdevumus meklē TE  un TE
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 3rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]