Vajag, vajag, vajag - January 8th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 8th, 2011

Platona "Dialogi" [Jan. 8th, 2011|05:38 pm]

vajag

[artemzija]
Kādam nav aizķērušies Platona "Dialogi"? Es būtu ļoti pateicīga par iespēju uz dažām dienām aizņemties. Pretī - aliņš/šokolāde/ vai jebkas tāds pēc jūsu izvēles.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

Romiešu žalūzijas [Jan. 8th, 2011|11:01 pm]

vajag

[eclipse]
Varbūt kādam mājās ir strādājošas romiešu žalūzijas, kuras vairs nav vajadzīgas un kuras varētu pārdot par saprātīgām naudiņām.
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 8th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]