Vajag, vajag, vajag - January 1st, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 1st, 2011

durvis [Jan. 1st, 2011|08:40 pm]

vajag

[arkls]
depo var nopirkt koka durvis ar rāmi pa 50 latiem.
varbūt no kāda var dabūt lētāk? vai arī, kāds met ārā durvis ar visu rāmi? varētu palīdzēt atbrīvoties!
link8 piedāvāja|piedāvāt variantu

Zhiliton [Jan. 1st, 2011|11:49 pm]
vajag
[arch]
Sveiciens!

Nopirkšu veco Zhiliton spēļu konsoli. Būtu labi, ja būtu abas pultis. Pistole - vispār super.

Par īpašu "krutumu" tiks uzskatīts vairāk par vienu dzelteno spēļu kārtridžu ar "1000011 spēlēm".

http://fanis.foo.lv/blog/wp-content/uploads/2008/12/21.jpg

Cheers!
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 1st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]