Vajag, vajag, vajag - November 18th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 18th, 2007

izsludinu meklēšanā filmu Merlin!!! [Nov. 18th, 2007|10:43 pm]
vajag
[judiite]
[saundtreks |kosheen - I Want It All]

vai kādam uz kompīša nemētājs pasaku filmas - Merlin, pirmā daļa angļu valodā? [skat.šeit] ja jā varbūt varam sarunāt,ka sakonektējamies skype un apmainamies ar failiem ... ljooti gribas taas filmas pirmo dalju, otraa man ir, bet primā nāk tikai skaidrā krievu valodā
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | November 18th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]