Vajag, vajag, vajag - November 7th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 7th, 2007

[Nov. 7th, 2007|12:47 am]
vajag
[esinja]
baigi vajag biļetīti uz The Shin. šodien Lielajā ģildē. moš kādam ir kāda lieka?
linkpiedāvāt variantu

Tas trakais, trakais Harijs. [Nov. 7th, 2007|11:08 pm]

vajag

[aizkadrs]
Ļoti, ļoti!
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | November 7th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]