Vajag, vajag, vajag - June 22nd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 22nd, 2007

mobilais telefons [Jun. 22nd, 2007|11:39 am]
vajag
[citizen_erased]
labdien!
steidzami nepieciešams mobilais telefons (var būt arī ķieģeļveidīgais no astoņdesmitajiem, ka tikai strādā), kurā ielikt lmt simkarti. šodien vajag, trešdien atdošu, kad cerams tikšu pie sava. balva arī par to būs. paldies jau iepriekš!

pilsonis
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 22nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]