Vajag, vajag, vajag - June 6th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 6th, 2007

Help! [Jun. 6th, 2007|01:21 pm]
vajag
[321]
Mekleeju gridas kraasu vai eljas kraasu paarpalikumus, vajadzetu gan paris litrus (2-3).

Griidas kraasoshanai.!

info@vi-de.lv
linkpiedāvāt variantu

Vajag krāmu [Jun. 6th, 2007|08:30 pm]

vajag

[xoox]
Raidījuma ierakstam vajag tizla izskata, vecmodīgu keramikas vāzi. Vai nu uz atdošanu vai uz pāris dienām aizdošanu :)
Upd. Paldies, [info]xin.
link1 comment|piedāvāt variantu

Vajag krāmu 2 [Jun. 6th, 2007|10:12 pm]

vajag

[xoox]
Šoreiz tai pašai raidījuma filmēšanai vajag:
1) mākslīgo eglīti
2) sporta kausu jebkādu
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 6th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]