Vajag, vajag, vajag - May 16th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 16th, 2007

Vajag, ai, vajag:) [May. 16th, 2007|09:10 am]

vajag

[mazaa_zive]
Ja nu kāds vēl nav paspejis bet ir gribēšana un vajadzība pēc tamlīdzīgas izklaides- piedāvaju divas biļetes uz ZigmarLiepiņa "Adata" uz 26.maiju, vakara izrādi. 15Ls katra.

Interesēties tepat vai arī šite: n.e.t@tvnet.lv
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

gramatas [May. 16th, 2007|12:51 pm]

vajag

[munjlait]
meklēju divas grāmatas:

Džeinas Ostinas "Lepnums un aizspriedumi"
un
Ādolfa Hitlera "Mana cīņa"

abas latviski vajaga,
esmu gatavs samaksāt, lai tikai šitos dārgumus iegūtu
varbūt ir zināms kāds veikals, kurā viņas manītas?
link12 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 16th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]