Vajag, vajag, vajag - April 22nd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 22nd, 2007

Divguljamais diivaans [Apr. 22nd, 2007|03:11 pm]

vajag

[velvet]
Sakaraa ar lielajaam iirnieku staigaashanaam un bojaatiem matrachiem - Mekleejam divguljamo diivaanu normaalaa staavoklii, par velti vai par leetaam naudaam, it*s up to you...:)
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 22nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]