Vajag, vajag, vajag - February 16th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 16th, 2007

Meklēju fotogrāfi/u [Feb. 16th, 2007|10:18 am]
vajag
[merrick]

Meklēju fotogrāfi/u, kas būtu ar mieru atbildēt uz jautājumiem, t.i., pastāstīt par savu pieredzi, apmācību (ja tāda bijusi), daiļradi + atļaut parādīt publikai savus attēlus (protams, tiks norādīts, kas ir to izgatavotājs un autors) + atļaut izgatavot sev vizuālo reklāmu postera veidā.

Darbs par šo foto mākslinieku tiks prezentēts Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā, kur /reklāmas fakultātē/ mācos arī es. Svarīgi, ka reklāmas, kurās būs redzams mākslinieks, iespējams, tiks prezentētas dažādiem uzņēmumiem.

Šoreiz nav svarīgi, cik liela ir pieredze vai izglītība, galvenais, ka cilvēks ir talantīgs, jo darba mērķis ir prezentēt nevis profesionāļus, bet jaunos māksliniekus.

Ja kāds būtu gatavs piekrist, vai arī zin kādu, kas būtu piemērots, lūdzu, uzrakstiet komentāros. Paldies!

 

link22 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 16th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]