Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 1st, 2012|11:13 pm

paslepus_lidoju
pirms dažām dienām pierakstījos gaidītāju sarakstā, šodien saņēmu savas glāzes.
vajag apjautāties info centrā.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: