Sun, May. 15th, 2005, 11:37 pm
[info]honeybee: atdzeja

Pamēģināju atdzejot latviski šo to no Šekspīra - dzejoļu ciklu "Fairy Land". Dažu stundu darbs, acīmredzami nepilnīgs - tāpēc gribu dzirdēt komentārus/kritiku.
Oriģināls lasāms šeit

Feju zeme
I

Pāri kalniem, lejām pāri,
Cauri mežrozīšu krūmiem,
Pāri parkiem, pļavām pāri,
Cauri ugunij un plūdiem -
Apciemoju katru lauku,
Ātrāk es kā mēness traucu.
Mana karaliene - feja,
Viņas veltes zālē leju.
Gaiļpieši - tās karadraudze,
Zelta mundieros tiem daudzi
Rubīni mirdz, feju doti,
Tā tiek viņi apbalvoti.
Meklēšu es rasas lāses,
Gaiļpiesītēm ausīs kāršu.

II

Raibās čūskas, dujmēlītes,
Eži, adatas kam slejas,
Tritoni un glodenītes -
Prom no karalienes fejas!

Filomēla, daiļbalsīte,
Ieaijā mūs dziesmiņā
Aiju, aiju, aijajā, aiju, aiju, aijajā!
Ne ar zintīm, ne ar viltu
Neaizskariet mūsu cilti!
Daiļā, nāciet pulciņā,
Lai jūs dziesma ieaijā.

Prom, tīklu audēj zirneklīt,
Mūs neskar, garkājīti, prom,
Ej garām, mazo vabolīt,
Un tārpiņ, gliemezīti - prom!

Filomēla, daiļbalsīte,
Ieaijā mūs dziesmiņā
Aiju, aiju, aijajā, aiju, aiju, aijajā!
Ne ar zintīm, ne ar viltu
Neaizskariet mūsu cilti!
Daiļā, nāciet pulciņā,
Lai jūs dziesma ieaijā.

III

Kad sniegts ir maigums, skūpsti mīti
Jel nāciet šurp pa zelta smilti,
Šeit nāciet, rokās sadevušies,
Kur svilpo viļņi trakojošie.
Tur varonīgi soļus speriet,
Jūs, laumiņas, šo nastu nesiet!
Klau, klau!
Ei, hei!
Sargsuņi rej:
Ei, hei!
Klau, klau! Es dzirdu
Kā gailis dzied ar drošu sirdi:
Ki-ke-ri-gū!

IV

Ko dzer bites, dzeru es,
Gaiļpiesītī dusu es,
Pūces kliedziens skan, kur es.
Sikspārnītis mani nes
Līksmi pakaļ vasarai -
Līksmi, līksmi dzīvot tā
Ziedā, zaļā zariņā.

V

Tavs tēvs dus piecu asu dziļumā
Par koraļļiem tā kauli pārtapa,
Šīs pērles - viņa acu dzidrumā.
It visu viņu jūra pārvērta.
Tavs tēvs joprojām vēl ir dzīvs -
Kā kaut kas bagātīgs un dīvs.
Ik stundas nāru zvani skan -
Dinn-dann!
Klau! Dzirdu es, ka zvani skan
Dinn-dann!

Ja kādam ir Šekspīra kopotie raksti, būtu pateicīga, ja jūs ierakstītu tur atrodamos tulkojumus šiem dzejoļiem, kas iekļauti viņa lugās:
1. un 2. - "Sapnis vasaras naktī", 2. cēliens 1. un 2. aina
3. - 5. - "Vētra" 2. cēliens, 11. un 2. aina, 1. cēliens, 2. aina (varbūt esmu kļūdījusies cēlienu un ainu numerācijā)

From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.