Smēķētājiem draudzīgās vietas - Pie prokuratūras [entries|archive|friends|userinfo]
Smēķētājiem draudzīgās vietas

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Pie prokuratūras [Jan. 23rd, 2007|07:14 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
nikotins
[nephrite]
Smēķēt var kafejnīcā blakus prokuratūrai Dzirnavu ielas 113 numurā.
LinkLeave a comment