Smēķētājiem draudzīgās vietas - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Smēķētājiem draudzīgās vietas

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 7th, 2006|11:35 am
dzeina
Turpmāk smēķēt būs aizliegts arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gaiteņos un citās koplietošanas telpās, nedrīkstēs smēķēt darbavietās darba un koplietošanas telpās. Pilnīgs smēķēšanas aizliegums tiek noteikts arī publiskajās ēkās, būvēs un telpās - kinoteātros, koncertu zālēs, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs un citur. Pilnīgs smēķēšanas aizliegums tiks noteikts arī parkos, skvēros, peldvietās, uz ielām un citās publiskās teritorijās.

Līdzīgi kā vairākās citās pasaules valstīs, no 2008.gada 1.jūlija smēķēt būs aizliegts arī kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, tajā skaitā arī āra kafejnīcās.


Godīgi sperts no [info]dienasgramata...
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: