muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

psihodezinfekcija pret antirealitāti [Dec. 10th, 2011|01:34 am]
antirealist
[Tags|, , ]


apputējis 2009.gada vasaras dzīvās trokšņu lēkmes ieraksts, 
noformēts pagājušajā mēnesī.
320kbps, 107mb, 52:38
vilkt

+ šīgada ieraksti sonik pollen un transpersonal spring
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]