muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Theodor Bastard - Oikoumene (2012) [Feb. 25th, 2012|04:48 pm]

nefolk
[Tags|, , , , ]Eklektiskā Sanktpēterburgas projekta Fjodor Svoloč desmitais (laikam) pilnmetrāžas albums. Šajā ģitāru nav, toties ir etnotranss... kā arī Shiva in Exile (kurā neesošā valodā dzied tā pati balss) dziesmas Anubis vāciņš <3 Last.fm

04. Benga

154 MB, CBR 320

link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]