muzons - ABIGAIL(Jpn) - "Blasphemy Night" live rehearsal demo tape - 05-02-1993 [Suffocation Productions] [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ABIGAIL(Jpn) - "Blasphemy Night" live rehearsal demo tape - 05-02-1993 [Suffocation Productions] [Jul. 7th, 2010|01:10 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
muzons
[sick_among_pure]
[Tags|, , , , , , , ]
[mood |fucking fucked the fuck up]
[music |Christian Death - Spiritual Cramp (Only Theatre Of Pain '82)]

Japāņu Black Metal / Street Metal huligānu otrais demo (kad viņi vēl nedēvēja sevi par street metal)

ABIGAIL(Jpn) - "Blasphemy Night" live rehearsal demo tape - 05-02-1993 [Suffocation Productions]

Esmu noguris tādēļ daudz informācijas nebūs, turklāt tādas nemaz nav. Ir tikai daži vērā ņemami un pieminami fakti:

1) Šis ir otrais japāņu Black Metal Huligānu demo ieraksts;
2) Tas ierakstīts "dzīvajā" - jeb vienā piegājienā - viņu mēģinājumu telpā 1993.gada 5.februārī;
3) Kasete ir retums (retāka pat par pirmo demo (skatīt aizpagājušo postu));
4) Tajā ir ietvertas 2 Black Metal pionieru "koverversijas" - BATHORY "Equimanthorn" un SODOM "Blasphemer".

Photobucket

4 skaņdarbi / 14:21 min. / 22,5 MB / mp3 / 192 kbps / 1 attēls / ID3v2 tagi sataisīti

Ja kādas problēmas ar novilkšanu, dodiet ziņu! Atrisināsim!

Pārējā informācija: http://klab.lv/users/sick_among_pure/121022.html
linkpost comment