Journal    Friends    Archive    User Info    memories
 

graamatu draugi - Rīgas iekarotājs/Stürmer von Riga

medem14. Mar 2010 00:30 Rīgas iekarotājs/Stürmer von Riga

Šajā kopienā liek grāmatas - te ir Mēdema "Rīgas iekarotājs" jeb "Stürmer von Riga", pirmo reizi tulkota latviski:
Vāks
Priekšvārds
Lielā kara beigās
Vācijas dziesma
Pirmā saskarsme ar novembristiem
Revolūcija Valdkirhē
Kapteinis met visu pie malas
Tiek izveidots brīvkorpuss
Leitnants Alberts Leo Šlāgeters
Biedrs Šūlers
Mēs jāsim uz austrumiem!
Brīvkorpuss izpilda savu uzdevumu
1919. gada 22. maijs (1. daļa)
1919. gada 22. maijs (2. daļa)
1919. gada 22. maijs (3. daļa)
Per aspera ad astra

Grāmata vēsta par 1919. gada notikumiem no autora skata punkta. Šī pati grāmata lasāma arī vesture.sauc.lv, bet bez dažām ilustrācijām (piemēram, kartes). Pie tam, ja pa laikam tulkojums tiks labots, tad tas pirmkārt notiks žurnālā.

ir domaPrevious Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry