almighty_j ([info]almighty_j) wrote in [info]conspiracies on February 18th, 2011 at 05:44 pm
Nu, man liekas, nekādā mērā. Globāli raugoties, protams, kaut kāda gaisa masu kustība notiek vienmēr. Bet lokāli raugoties - sacīsim, virs Spilves - kaut kādā (km) augstumā ir visnotaļ iespējams, ka ir iestājies pilnīgs bezvējš. un tad jau nav grūti salīdzināt ar to efektu, kāds rodas, kad no skursteņa aukstā ziemas naktī kāpj dūmi, kas izskatās absolūti nekustīgi uz debesu fona. :)
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.