almighty_j ([info]almighty_j) wrote in [info]conspiracies on February 17th, 2011 at 07:15 pm
Nu, par to neizdzenāšanu mana teorija ir, ka vienkārši augšējos atmosfēras slāņos nav gaisa masu kustība un tad tie izmeši arī varētu palikt tur krietni ilgāk, kā parasti. Un tad arī loģiski izriet tas, ka contrail'u ir tik daudz - patiesībā ne vairāk, kā parasti, tikai neizklīst.

nekādas izmaiņas fiziskajā un/vai garīgajā plānā nejūtu.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.