pūkainītis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
pūkainītis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

par filmām un klišejiskajām epizōdēm tajās Jun. 4th, 2009|08:00 pm
santech
kāpēc man kāpj kaklā kamols skatoties amerikāņu filmās tās smeldzīgās epizodes ar pompōzo fōna mūzkikku? kas es kautkāds mīkstais vai kā?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.