self+other - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zvirbuleens

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

prokrast Apr. 17th, 2019|12:26 pm

zvirbuleens
Tulkoju vienu gargabalu, kurā ir daudz segmentu "jūs nosūtījāt ziņojumu pirms (stundas, X stundām, dienas, X dienām...). Pēkšņi kā zibens spēriens nāca atklāsme — es taču tulkoju tik nemoderni, pilnīgi jānokaunas.

Tagad taču jātulko: X STUNDAS ATPAKAĻ!
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.